Skip to content

www.AccountingOnline.vn

Tính năng vượt trội

• Hệ thống mở, dễ thiết lập để phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

• Logic, linh hoạt, dễ dàng truy xuất dữ liệu kế toán theo từng tiêu chí quản lý.

• Hệ thống chuyên nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quốc Tế.

Đăng ký sử dụng miễn phí !

 

Lợi ích của XBS-Accounting Online

• Đơn giản, An toàn, Dễ sử dụng.

• Mọi lúc, Mọi nơi; Không cài đặt, phí duy trì.

• Tiết kiệm phí hành chính, đi lại, quản lý, đầu tư.

• Kết nối với Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm...

• Tích hợp Quản lý Nhân sự tiền lương, Quản lý Thuế...

 

Đại lý / Cộng tác viên Kế toán

• Cơ hội kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

• Chia sẻ lợi nhuận, chia sẻ doanh thu.

• Được hỗ trợ tối đa kinh nghiệm kế toán tài chính chuyên nghiệp.


Đăng ký đại lý/Cộng tác viên

 

Bạn đang ở mục:

Trang chủ Điều khoản sử dụng
Trang chủ Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với AccountingOnline.vn Bằng việc truy cập vào AccountingOnline.vn (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này và dịch vụ do chúng tôi cung cấp) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi Điều khoản sử dụng dịch vụ của AccountingOnline.vn

Những điều khoản này của Thoả thuận cung cấp dịch vụ (gọi tắt là Thoả thuận) là hợp đồng liên kết hợp pháp giữa bạn và MacroNT Inc. Thoả thuận này chi phối việc sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" được vận hành bởi "MacroNT Inc". Hãy chắc chắn rằng bạn đọc cẩn thận và hoàn toàn hiểu thoả thuận này. MacroNT Inc chỉ đồng ý cho phép bạn truy cập thông tin và sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" với điều kiện bạn chấp nhận tất cả điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận này. Nếu bạn không chấp nhận hay không đồng ý, bạn có thể ngừng việc sử dụng dịch vụ này bằng việc kích vào nút "Không đồng ý".

Bạn không được sử dụng các dịch vụ và không được chấp nhận các điều khoản sử dụng nếu:

  • Bạn chưa đủ tuổi pháp lý để chịu trách nhiệm về các ràng buộc pháp lý.
  • Bạn là người bị cấm sử dụng những dịch vụ như chúng tôi cung cấp tại Việt nam hoặc quốc gia nơi bạn cư trú.

 


GIẤY PHÉP, SỰ CHO PHÉP VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VIỆC SỬ DỤNG
Dịch vụ "Kế toán trực tuyến" do MacroNT Inc cung cấp, chỉ được sử dụng cho mục đích của nó, và có thể không được dùng để đưa ra những lời khuyên cho những người khác như một nhà tư vấn chuyên nghiệp. MacroNT Inc không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về những tổn thất và bất kỳ bồi thường liên quan đến việc sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" trên một cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp. Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, phân bổ, phân tán, trình bày, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, chuyển hay bán bất kỳ dịch vụ hay dữ liệu nào chứa đựng trong AccountingOnline.vn nếu dữ liệu đó không thuộc phạm vi xử lý của bạn và không được sự đồng ý của MacroNT Inc.

Thoả thuận này sẽ có hiệu lực khi kích vào nút "Đồng ý". MacroNT Inc có thể chấm dứt Thoả thuận này nếu bạn xâm phạm bất cứ điều khoản nào đã được nêu lên ở phía trên, bạn sẽ không được phép sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" nữa. Các giấy phép dưới đây sẽ chấm dứt.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chuyển nhượng, chuyển đổi, đặt cọc hoặc chia sẻ quyền của bạn ở Thoả thuận này.

Bạn không nên thử truy nhập bất cứ hệ thống dịch vụ hay những chương trình nào khác mà chúng tôi chưa sẵn sàng để sử dụng một cách rộng rãi. Việc cố tình phá hoại hệ thống an toàn hoặc lạm dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến", là một sự xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu và những bí mật thương mại của MacroNT Inc.


SỰ TỪ BỎ DỊCH VỤ
Dịch vụ "Kế toán trực tuyến" được cung cấp trên cơ sở "luôn sẵn sàng" và MacroNT Inc không bảo hành, bảo đảm hay đại diện cho bất kỳ cách thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, có liên hệ với dịch vụ "Kế toán trực tuyến". Không giới hạn các hình phạt, và tối đa phạm vi được cho phép bởi luật có thể áp dụng, bạn đồng ý rằng giấy phép sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" không bao gồm bất kỳ sự bảo đảm gián tiếp nào như đảm bảo khả năng tiêu thụ, sự thích hợp, và phù hợp cho một mục đích đặc biệt. MacroNT Inc không đảm bảo hay hứa rằng dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi (nếu những sai hỏng đó thuộc về đường truyền hay máy tính cá nhân của bạn) hoặc đảm bảo về việc thực hiện, sự chính xác hay đáng tin cậy đối với các công việc mà bạn tự thực hiện, hay khả năng của nó để đáp ứng được những yêu cầu riêng biệt của bạn.


SỰ ĐẢM BẢO HẠN CHẾ
Đó là trách nhiệm của các bạn để hoàn chỉnh thông tin kế toán đầu vào đầy đủ và đúng đắn. Cơ quan quản lý sẽ đánh giá chất lượng kế toán của bạn. Bạn có thể được yêu cầu phải trình các tài liệu, các bản sao, hay các bằng chứng khác để chứng minh các số liệu kế toán.


SỰ HẠN CHẾ TRÊN BỔN PHẬN VÀ TỔN THẤT
Bạn đồng ý rằng toàn bộ bổn phận của MacroNT Inc sẽ chỉ giới hạn trong phần phí mà bạn trả cho quyền được sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến".

MacroNT Inc không có bất kỳ một trách nhiệm, bổn phận gián tiếp nào bao gồm trách nhiệm về sự mất mát của doanh nghiệp, những tổn thất về lợi nhuận hay đầu tư hay điều tương tự dù có dựa trên sự vi phạm hợp đồng, sự huỷ bỏ bảo đảm, làm thiệt hại cho người khác (bao gồm sự cẩu thả) trách nhiệm về sản phẩm hay những điều khác hay không, thậm chí nếu MacroNT Inc được cho biết về  những tổn thất có thể xảy ra này và thậm chí nếu tìm ra biện pháp giải quyết làm thất bại mục đích quan trọng của nó.

 

SỰ AN TOÀN THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp những thông tin nhất định về doanh nghiệp của bạn cho dịch vụ "Kế toán trực tuyến", bao gồm Tài khoản của bạn, và mật khẩu (Thông tin Đăng nhập). Trong mọi trường hợp, bạn có trách nhiệm giữ và bảo vệ mật khẩu của bạn, và không đưa mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nếu mất hay quên những thông tin mật khẩu hay thông tin đăng nhập, MacroNT Inc không có trách nhiệm phải khôi phục lại những thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" trên thiết bị đầu cuối công cộng, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng toàn bộ trình duyệt của bạn để ngăn chặn những người khác có thể truy cập thông tin về dữ liệu kế toán và Tài khoản của bạn. Bộ trình duyệt hiện hành có thể cất giữ thông tin trên máy tính đang dùng thậm chí sau khi bạn đã thực hiện việc thoát khỏi Tài khoản bởi vậy MacroNT Inc khuyến cáo bạn không nên truy cập hay sử dụng dịch vụ "Kế toán trực tuyến" ở những nơi không chắc chắn về an toàn dữ liệu.

 

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Tất cả những thông tin kinh doanh của các bạn được tập hợp bởi dịch vụ "Kế toán trực tuyến" chỉ để chuẩn bị cho mục đích quản lý kế toán của công ty. MacroNT Inc cam kết và đảm bảo sẽ không bán hay để lộ ra bất kỳ thông tin nào của bạn tới bất kỳ bên thứ ba nào.

 

NHỮNG MỐI LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ 3
Khi bạn có quan hệ kinh doanh với bên thứ 3 thông qua dịch vụ "Kế toán trực tuyến" của chúng tôi, mà phát sinh các dịch vụ thanh toán hay bất kỳ một điều khoản nào khác, điều kiện, những sự đảm bảo, những đại diện liên kết... thì với những mối quan hệ kinh doanh trên không cấu thành nên bất kỳ trách nhiệm của MacroNT Inc.

MacroNT Inc có thể chỉ cung cấp những mối liên kết tới bên thứ 3 chứa đựng những thông tin mang tính tham khảo.

MacroNT Inc không liên quan đến nội dung, sự chính xác hay sự sẵn có của thông tin.

 

QUYỀN SAO CHÉP
Mọi sự sao chép được chứa đựng trên dịch vụ "Kế toán trực tuyến", bao gồm văn bản, đồ hoạ, ảnh, biểu tượng, phần mềm và vật chất là tài sản độc quyền của MacroNT Inc. Bất kỳ việc sao chép cho mục đích sử dụng mang tính thương mại nào dựa trên dịch vụ "Kế toán trực tuyến" đều là bất hợp pháp.

Toàn bộ thông tin giao dịch và lưu trữ tại AccountingOnline.vn tuân thủ theo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Việt nam và Quốc Tế.

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo